Academy Preparation Program Electives

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
311AT0 Acting Theories
Mary Carmel ANGIOLILLO 
anglicky St
19:50–21:25
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2T zimní i letní
311CEW0 Central European Cinemas within the Context of the World Cinema
Nicholas David HUDAC 
anglicky ZK 3 2T zimní
311CHCC Chapters from Contemporary Cinema
Veronika KLUSÁKOVÁ 
anglicky ZK 2 2T zimní
311CIRM Circulating within The Modern Cinematic Image
Erik Sherman RORABACK 
anglicky ZK 3 4T zimní
311CIRP Circulating within The Postmodern Cinematic Image
Erik Sherman RORABACK 
anglicky Út
08:30–11:25
Projekce FAMU
ZK 3 4T letní
311CRW1 Creative Writing 1
 
anglicky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
311CRW2 Creative Writing 2
Neil Andrew TAYLOR 
anglicky Po
11:30–13:05
Učebna 3 (FAMU)
Z 2 2T letní
311CTP1 Cultural Topography of Prague 1
Jitka HEJTMANOVÁ 
anglicky Z 1 30S zimní
311CTP2 Cultural Topography of Prague 2
Jitka HEJTMANOVÁ 
anglicky
09:30–13:00
Z 1 35S letní
311CAF Czech Avant-garde Film
 
anglicky ZK 2 28S letní Předmět není vypsán
311CNW Czech New Wave
 
anglicky ZK 3 2T letní Předmět není vypsán
309FIDA1 Dimensions of Animation 1
 
anglicky Z 3 2T zimní Předmět není vypsán
309FIDA2 Dimensions of Animation 2
 
anglicky Z 3 2T letní Předmět není vypsán
311EFS2 Essential Elements of Film Sound 2
George CREMASCHI 
anglicky Po
17:20–18:55
Učebna 3 (FAMU)
Z 2 2T letní
311FSF1 Film Style and Form 1
Petra DOMINKOVÁ 
anglicky ZK 3 2T zimní
311FSF2 Film Style and Form 2
Petra DOMINKOVÁ 
anglicky Út
16:30–18:05
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2T letní
311FTU0 Filming the Unfilmable
Neil Andrew TAYLOR 
anglicky viz detail ZK 3 2T zimní i letní
311FFG Fundamentals of FIlm Grammar
Marguerite FARAG 
anglicky Z 2 2T zimní
311FFG2 Fundamentals of Film Grammar 2
Marguerite FARAG 
anglicky Čt
12:20–13:55
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 2ST letní
311GE0 Genre and Experimentation: Central European Cinema in Context
Nicholas David HUDAC 
anglicky Po
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2T letní
311AF History of Avant-garde Film
Martin ČIHÁK 
anglicky ZK 3 28S letní
311FSPA History of Film Space
Georgy BAGDASAROV 
anglicky Út
14:50–16:25
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2T letní
311HDCG History, Development and Characteristic of Genres
Petra DOMINKOVÁ 
anglicky ZK 3 2T zimní
306KDSS Kapitoly z dějin střihové skladby
Martin ČIHÁK 
anglicky Čt
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 2PT letní
306KDSS1 Kapitoly z dějin střihové skladby 1
Martin ČIHÁK 
anglicky Čt
18:10–21:25
Učebna KSS 311
Z 2 2PT letní
309FIMD1 Masterclasses with czech directors of animated films 1
 
anglicky Z 3 2SO zimní Předmět není vypsán
309FIMD2 Masterclasses with czech directors of animated films 2
 
anglicky Z 3 2SO letní Předmět není vypsán
311PIN Photographic Imaging
 
anglicky ZK 3 2T letní Předmět není vypsán
311PHN Photonarration
Jitka HEJTMANOVÁ 
anglicky Z 1 10S zimní i letní
307EPC1 Picture and its context 1
Ladislav BABUŠČÁK 
anglicky Z 2 zimní
307EPC2 Picture and its context 2
Ladislav BABUŠČÁK 
anglicky Čt
09:50–12:15
Z 2 2T letní
311PARA Prague Paranoia
Priit POHJALA 
anglicky Z 1 zimní
311REM0 Realm of Montage
Bára KOPECKÁ 
anglicky Čt
18:10–19:45
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2T zimní i letní
311SA1 Script Analysis 1
Lucia KAJÁNKOVÁ 
anglicky Z 3 24S zimní
311SAL2 Script Analysis 2
Lucia KAJÁNKOVÁ 
anglicky Út
11:30–14:45
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 28S letní
311FIA1 Shooting exercise of FI - assistance 1
Jitka HEJTMANOVÁ 
anglicky Z 1 24P zimní i letní
311FIA2 Shooting exercise of FI - assistance 2
Jitka HEJTMANOVÁ 
anglicky Z 2 48P zimní i letní
311FIA3 Shooting exercise of FI - assistance 3
Jitka HEJTMANOVÁ 
anglicky Z 3 72P zimní i letní
311FIA4 Shooting exercise of FI - assistance 4
Jitka HEJTMANOVÁ 
anglicky Z 4 96P zimní i letní
311FIA5 Shooting exercise of FI - assistance 5
Jitka HEJTMANOVÁ 
anglicky Z 5 120P zimní i letní
311SFP1 Short Film Practical Analysis: Directing 1
Vít POLÁČEK 
anglicky ZK 3 2T zimní
311SFP2 Short Film Practical Analysis: Directing 2
Vít Poláček 
anglicky St
18:10–19:45
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2T letní
305SRU Showrunners
Tomáš HRUBÝ 
anglicky, česky ZK 2 2T zimní
311SAE Soundtrack Aesthetics
Jakub KUDLÁČ 
anglicky Čt
16:30–18:05
Učebna 3 (FAMU)
Z 2 2T letní
311TSPR Technical Sound Production
George CREMASCHI 
anglicky Čt
09:50–11:25
Z 1 12S zimní i letní
311TDD Tools of Directing Documentary
Francesco MONTAGNER 
anglicky Z 2 2T zimní
311TDD2 Tools of Directing Documentary 2
Francesco MONTAGNER 
anglicky Út
17:20–18:55
Z 2 2T letní
311UFP Understanding FIlm Production
Věra MÜHLDORFOVÁ 
anglicky Z 3 2T zimní
311VT0 Visual Theory
Ladislav BABUŠČÁK 
anglicky Čt
16:30–18:05
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2T zimní i letní