Kapitoly z dějin střihové skladby

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306KDSS zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Martin ČIHÁK

Obsah

Popis předmětu:

Kurs má sloužit především jako doplnění a konkretizace témat, která byla náplní předmětů Teorie střihové skladby. Příslušná témata si studenti připraví formou referátů, které jsou východiskem pro následný dialog. Na jednotlivá témata jsou zváni hosté:

An Intersection of Montage & Humanities

Course Description:

Through exposure to a variety of readings, manifestos and screenings across the different

disciplines of humanities, students will immerse themselves in the interdisciplinary

possibility of film and specifically montage. Students will engage in stimulating

discussions that would broaden their horizons in understanding the potential of film. The

course also expands on the application of this intersection of montage and humanities on

their daily practical work and as a potential application to their theses. Group

presentations, screenings and writing exercises prepare students to acquire a deeper

analytical level.

Course Expectations:

● Students will collaborate with their classmates to research, and analyze the montage of a

short film in their midterm presentation.

● Students are expected to actively participate in class discussions and group presentations.

● Students are encouraged to show their work in progress to the class for feedback

Outcomes:

● Acquired skills to analyze technically and aesthetically short films.

● Understanding of how short films craft their stories.

● Enhanced critical thinking and visual literacy skills.

● Grasp over the film industry, specifically in the short films’ circuit.

Ressources:

https://www.locarnofestival.ch/media/vod/locarno-shorts-weeks.html

https://www.aflamuna.online/en/

Readings:

Reading assignments will be made available before the class.

Excerpts from: https://leidenshorts.nl/leiden-shorts/rewatch-reread/

Readings are attached to each week’s coursework.

Evaluation:

Professionalism and participation: 50%

Student Presentation: 50%

==============================

Total: 100%

If a student fails to attend 60% of the classes they will have to submit a 500 word written essay

to be delivered on the final day of classes to margueritefarag@gmail.com

Please note that changes in the schedule, screenings, or readings are possible.

Class 1 - 15.02: Semiotics and Film

Class introduction and going over the syllabus

Screening:

David Pinheiro Vicente, 15 min. Portugal, France, 202

Dania Bdeir, 15 min. Lebanon, 2022

Reading: Roberge, Gaston. A Contribution of Linguistics to Film Study: Metz’ Large

Syntagmatic.Web.

→ Announcement and distribution of the presentations

Class 2 - 22.02: Public Policy and Impact Campaigns

Field Trip: Kino Palestine at Display Gallery

Guest Speaker: Zaher Jureidini

Class 3 - 29.02: Ethnography, Direct Cinema, and Cinéma Verité

Reading: Maysles, Albert. The Documentary Manifesto. web

Screening:

Minami Iizuka, 25 min. Czech Republic, 2023

Guest Speaker: Minami Iizuka

Class 4 - 07.03: Politics and Godard

Screening:

Jean-Henri Roger & Jean-Luc Godard, 52 min, France & UK, 1968

Jean-Luc Godard & Anne-Marie Miéville, 53 min, France, 1976

Reading: Godard. Jean-Luc, What is to be done? Afterimage n°1, April 1970.Web

Class 5 - 14.03: Decolonial Editing and Deleuze’s Minor Cinema

Screening:

Youssef Chahine, 23 min. Egypt, 1991

Reading: Deleuze, Gilles. Cinema 2: The Time - Image. University of Minnesota Press

Minneapolis, 1997. pp. 215-224

Khouri, Malek. The Arab National Project in Youssef Chahine’s Cinema. The American

University in Cairo Press, 2009. pp.161-163.

Class 6 - 21.03: Film & Music

Screening:

Reading: Thompson, Stacy. Punk Cinema, Cinema Journal, Vol. 43, No. 2 (Winter, 2004), pp.

47-66

Class 7 - 04.04: Students’ Presentations

In this class, students who didn’t present yet will have the opportunity to do so.

Výsledky učení

Cílem předmětu je uvést studenty do obecnějšího uvažování o historii a teorii střihové skladby a evokovat jejich vlastní úvahy nad vztahem mezi teorií a praxí filmové skladby. Má zevrubné znalosti vertikální montáže a dokáže ji vysvětlit i na němém filmu. Zevrubně zná osobnosti sovětské montážní školy, jejich tvorbu v, nejvýznamnější díla, inspirační zdroje, poetiku. Zná Kulešovovy experimenty a umí popsat přínos sovětských montážníků pro rozvoj střihové skladby spolu s pozdějším přehodnocením metod režiséry Tarkovským a Pelešjanem.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Stanislav Ulver, Západní filmová avantgarda. ČFÚ, Praha 1991

Martin Čihák, Ponorná řeka kinematografie. NAMU, Praha, 2013.

Martin Mazanec (ed), Peter Kubelka, Pastiche Filmz, Olomouc, 2008.

Martin Kaňuch (ed), Hladné oko. Bratislava, 2001.

Victor A. Grauer, Brakhage a teorie filmové montáže, Iluminace 3/1999.

Peter Gidal: Teorie & definice strukturálního/materiálního filmu. Iluminace 3/99.

Jaroslav Anděl (ed.), Myšlení o fotografii. NAMU, Praha, 2012.

Karel Císař (ed.), Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha, 2004.

Jaroslav Anděl, Sovětská filmová fotografie dvacátých let. Odeon, Praha 1979.

Tomáš Dvořák a kolektiv, Fotografie, socha, objekt. NAMU Praha, 2017.

Vilém Flusser, Za filosofii fotografie. Hynek, Praha, 1994.

Roland Barthes, Světlá komora. Archa, Bratislava, 1994.

Antonín Navrátil, Dziga Vertov, revolucionář dokumentárního filmu. ČFÚ, Praha, 1974.

Guy Gauthier, Dokumentární film, jiná kinematografie. NAMU, Praha, 2004.

Antonín Navrátil, Sovětský dokumentární film. ČFÚ, Praha, 1974.

Martin Čihák (et al.), Distanční montáž Artavazda Pelešjana. NAMU, Praha, 2016.

Barry Salt, Filmový styl a filmová technika 1895 - 1900, Iluminace 1 /95.

Walter Murch, In the Blink of An Eye. Silman-James Press, U.S., 2001.

Tartuská škola, sborník filmové teorie. NFA, Praha, 1995.

Zdenk Hudec, Miklós Jancsó a jeho filmy. Casablanca, Praha, 2016.

Peter Mihálik, Kapitoly z filmovej teorie. Tatran, Bratislava, 1983.

Jan Bernard, Jazyk, kinematografie, komunikace. NFA, Praha, 1995.

K tvarozpytu montážních struktur – sborník. NAMU Praha + Pastiche Filmz Olomouc, 2015.

Angloamerické studie, sborník filmové teorie. ČFÚ, Praha, 1991.

Tartuská škola, sborník filmové teorie. NFA, Praha, 1995.

Jan Bernard, Jazyk, kinematografie, komunikace. NFA, Praha, 1995.

Stanislav Ulver, Čas a globální čas ve filmu, Iluminace 2 / 1989.

André Bazin: Co je to film? ČFÚ, Praha, 1979.

Maurice Merleau–Ponty, Film a nová psychologie. Iluminace 2 / 1989

Jean Epstein, Poetika obrazů. Herrmann a synové 1997.

Vlastimil Jiřík, Kinematografický obraz, skripta FAMU, Praha, 1994.

D. R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach, Světová literatura 1/1993.

Geometrie živého, matematické modely morfogeneze - sborník přednášek, ČSVTS 1989.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se aktivní účast na semináři a přednesení připraveného příspěvku k vybranému tématu. Vystoupení by mělo stručně uvést do kontextů dané filmové (fotografické) dílo i jeho autora a zaměřit se především na analýzu skladebných postupů a použitých výrazových prostředků. Předpokladem udělení zápočtu je pozorné studium doporučené odborné literatury v oblasti tvorby filmu a jeho skladby.

Poznámka

-

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost 311
Učebna KSS 311

(Lažanský palác)
ČIHÁK M.
18:10–21:25
(přednášková par. 1)
+ Farag

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 18:10–21:25 Martin ČIHÁK Učebna KSS 311
Lažanský palác
+ Farag přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů