Zjednodušený studijní plán Academy Preparation Program - Photography

FAMU International

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EBCH1 Basic Photo Chemistry 1 ZK 2
307EITE Introduction to Techniques of Photography Z 2
311MWP1 Mentor Workshop: Photography 1 Z 5
307EFOZ1 Optical basis of Photography 1 ZK 2
311OWEE Orientation Week Z 1
307EPLA1 Photography of Landscape 1 ZK 2
307EAC1 Studio of Classic Photography 1 ZK 4
311SWE Synchronization Week Z 1
Kreditů z povinných předmětů 19
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Academy Preparation Program Electives
výběr ze skupiny Moduly pro Academy Preparation Program

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
307EBCH2 Basic Photo Chemistry 2 ZK 2
311FPH Final Project - Photography Z 5
311MWP2 Mentor Workshop: Photography 2 Z 5
307EFOZ2 Optical basis of Photography 2 ZK 2
307EPOA1 Photography of Architecture 1 ZK 2
307EPLA2 Photography of Landscape 2 ZK 2
307EPTE2 Photography Techniques 2 ZK 3
307EAC2 Studio of Classic Photography 2 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 25
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Academy Preparation Program Electives
výběr ze skupiny Moduly pro Academy Preparation Program

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 16
Celkem kreditů za ročník 60