Italština - středně pokročilí

Zapsat Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
702SIB12 ZK 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Forma studia

čtení a analýza textu, poslech, výklad a procvičování gramatických a lexikálních struktur, řízené dialogy, příprava a rozbor vlastních písemných textů, diskuse

Předpoklady a další požadavky

Podmínkou k zápisu je znalost jazyka odpovídající kurzu nižší úrovně

Obsah kurzu

Lekce 1 – R1 (opakování gramatiky, nepřímá řeč, passato remoto, skládání slov – plurály, zpodstatnělý infinitiv, předbudoucí čas)

Svátky, politické strany, Mafie, Made in Italy, dějiny Itálie

Doporučená nebo povinná literatura

Studijní materiály:

  1. Hlavní učebnice

Učebnice současné italštiny 2. díl, Vlastimila Pospíšilová, Eva Ferrarová, Miroslava Ferrarová ISBN 978-80-251 – 2255-6

  1. Doplňující učebnice

CHIUCHIU,Angelo, MINCIARELLI,Fausto, SILVESTRINI,Marcello. In italiano.

Edizioni Guerra, Perugia, 1994

JAFRANCESCO,E. Parla e scrivi. Cendali editori in Firenze, 1999

ŠPIČKA,Jiří. Italské reálie. Fraus, Plzeň 2001, ISBN 8O-7238-115-6

  1. Interaktivní multimediální

jazykové programy na serveru AMU

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na semináři (povoleno je max. 6 absencí za semester)

vypracování zadaných úkolů

Poznámka

Tento předmět není určen pro studenty, kteří mají italštinu jako svůj mateřský nebo úřední jazyk.

Min. počet studentů nutný pro vypsání předmětu: 6.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů