Teorie animované tvorby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309TANN1 zkouška 2 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří KUBÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří KUBÍČEK

Obsah

Cíl výuky

Cílem tohoto předmětu je seznámit posluchače s uměnovědnou terminologií, která se používá v literatuře, hudbě a v dramatických uměních. Dále seznámit studenty s obecnou estetikou Emila Radoka. A konečně, získat povšechné znalosti o estetice dramatu.

Obsah výuky

Animovaný film je v této přednášce chápán jako jeden z druhů dramatických umění. Aby mohli posluchači tuto tezi plně pochopit a zaujmout k ní své vlastní stanovisko, je nutné, aby se stručně seznámili s některými obecně estetickými principy a s hlavními principy dramatu. Proto je přednáška Teorie animované tvorby rozdělena do tří na sebe navazujících částí.

  1. Poetika

Přednáška seznámí studenty se základní uměleckou terminologií z oblasti literatury (poetika), hudby, divadla i filmu, zejména pak animovaného.

  1. Estetika Emila Radoka

Přednáška seznámí s estetickým systémem Emila Radoka, významné osbnosti naší teorie a našeho umění. Tato estetika nebyla nikdy publikována:

1.Vznik umění (magie, mystika, estetika)

2.Vývoj umění

3.Proces tvorby

4.Proces integrace a proces diferenciace (Deformace a stylizace)

5.Proces vnímání uměleckého díla

6.Rozbor uměleckého díla

7.Tendence v umění (Konvence v umění)

  1. Drama

Přednáška seznámí studenty s hlavními principy dramatu.

Výsledky učení

Výsledky výuky

Studenti.

-Naučí se používat odbornou terminologii z uměleckých oborů literatury, hudby, divadla a filmu, zejména pak animovaného,

-Naučí se rozumět poetice a správně používat její principy,

-Seznámí se s obecnou estetikou a obecnými prncipy umělecké tvorby,

-Seznámí se s obecnými principy dramatu a s jejich aplikací na médium animovaného filmu.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu

Literatura

Josef Hrabák: Poetika

Praha : Československý spisovatel, 1973. -- 332 s.. -- Země vydání: Československo. -- Jazykové verze: česky

Slovník literární teorie (Československý spisovatel 1984)

Red. a předml. Štěpán Vlašín. -- 2., rozš. vyd.. -- Praha : Československý spisovatel, 1984. -- 465 s. ; 24 cm

Aristoteles: Poetika

přeložil, úvodní studie napsal a poznámkami opatřil Milan Mráz. -- 1. vyd. -- Praha : OIKOYMENH 2008. -- 289 s.. -- Země vydání: Česká republika. -- Řecké texty podle vydání R. Kassela a R. Janka upravil M. Mráz. -- Jazykové verze: česky. -- ISBN 9-788072-98131-1

Marshall McLuhan: Jak rozumět médiím

extenze člověka / M. McLuhan ; z angl. přel. M. Calda. -- Praha : Odeon, 1991. -- 350 s.. -- Země vydání: Česká republika. -- Jazykové verze: česky

Otakar Zich: Estetika dramatických umění

teoretická dramaturgie / Otakar Zich. -- 2. vyd. -- Praha : Panorama, 1987. -- 412 s.. -- Země vydání: Česká republika. -- Jazykové verze: česky

Jaroslav Nauman: Umění člověka diluviálního

Praha : Svoboda, 1925. -- 120, 2 s. : 1 bar. obr., XVI tab. ; 8°. -- (Lidová osvětová knih. ; Čís. 35)

Jaroslav Nauman: Umění člověka primitivního

[Praha-Nusle : F. Svoboda], 1926 ([Ant. Reis]). -- 125, [1] s., 1 list : XVI obr. s. ; 8°. -- (Lidová osvětová knihovna ; 49)

Joseph Campbell: Mýty

předmluvou opatřil Johnson E. Fairchild ; [z anglického originálu] přeložil Vladimír Lechnýř. -- Praha : Pragma, 1998. -- 293 s. ; 21 cm, ISBN 80-7205-491-0 (brož.)

Jednotlivé lekce budou doplněny ukázkami z českých i zahraničních animovaných filmů

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je ukončen písemným testem. Podmínkou úspěšného složení zkoušky je zvládnutí testu na 70%.

Poznámka

Bez poznámky

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 415
Učebna KAT 415

(Lažanský palác)
KUBÍČEK J.
09:50–11:25
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:50–11:25 Jiří KUBÍČEK Učebna KAT 415
Lažanský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů