Zjednodušený studijní plán Univerzita třetího věku

Předměty a studijní plány zajišťované fakultou

Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny U3V - povinné předměty
výběr ze skupiny U3V - volitelné předměty

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 0