Dějiny hudby 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
308DH1 zápočet 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem předmětu je seznámit posluchače s historickým vývojem evropské hudby a hudební teorie. Přednášky jsou doplněny ukázkami hudebních skladeb významných tvůrců z probíraných slohových období. Předmět navazuje na předchozí přednášku - Základy hudby (letní semestr).

Výsledky učení

  1. Seznámit posluchače s historickým vývojem evropské hudby od pravěkých nálezů hudebních nástrojů přes starověké civilizace až po období středověku.
  2. Seznámit posluchače se základy hudební teorie, což je pro pochopení logiky historického vývoje v hudební oblasti nezbytné.

Předpoklady a další požadavky

  1. Všeobecný kulturní rozhled na úrovni požadavků k přijetí na FAMU.
  2. Obecná znalost základních pojmů v hudební oblasti.

Literatura

Doporučená literatura:

ZENKL, Luděk. ABC hudebních forem. Praha: Supraphon,1984

POLEDŃÁK, Ivan. Stručný slovník hudební psychologie. Praha: Supraphon,1984

PILKA, Jiří. Zaostrené na hudbu. Bratislava: Opus, 1983

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

  1. aktivity na přednáškách
  2. absolvování závěrečného testu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů