Zjednodušený studijní plán Taneční a pohybová výchova

Katedra tance

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 0