Surrealism

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
311SUR Z 2 2T anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá poznatky o jedné z nevýznamnějších imaginativních technik tvorby filmového díla.

Forma studia

  1. Prezentace (student se v průběhu semestru detailně seznámí s dílem významného surrealisty. 2. Aktivní participace v řízené a neřízené diskuzi.

Předpoklady a další požadavky

No

Obsah kurzu

Surrealismus ve filmové tvorbě

Doporučená nebo povinná literatura

doporučené: Breton: Manifestoes of Surrealism, Švankmajer: Power of Imagination, Bunuel: My Last Breath

Hodnoticí metody a kritéria

  1. Osobitý vhledu do tématu formou prezentace význačných pre/surrealistických osobností . 2. Aktivní participace v řízených a neřízených diskuzích. Docházka.

Poznámka

No

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů