Surrealism

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
311SUR Z 2 2T anglicky letní

Garant předmětu

Pavel MAREK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel MAREK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá poznatky o jedné z nevýznamnějších imaginativních technik tvorby filmového díla.

Forma studia

  1. Prezentace (student se v průběhu semestru detailně seznámí s dílem významného surrealisty. 2. Aktivní participace v řízené a neřízené diskuzi.

Předpoklady a další požadavky

No

Obsah kurzu

Surrealismus ve filmové tvorbě

Doporučená nebo povinná literatura

doporučené: Breton: Manifestoes of Surrealism, Švankmajer: Power of Imagination, Bunuel: My Last Breath

Hodnoticí metody a kritéria

  1. Osobitý vhledu do tématu formou prezentace význačných pre/surrealistických osobností . 2. Aktivní participace v řízených a neřízených diskuzích. Docházka.

Poznámka

No

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 207
Učebna 2 (FAMU)

(Lažanský palác)
MAREK P.
15:40–18:55
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 15:40–18:55 Pavel MAREK Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů