Mentor Workshop: Documentary 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
311MWDO2 ZK 5 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 83 až 108 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Core creative course, where students gets continuous feedback on their own creative work.

Forma studia

Seminar, regular meetings with mentor

Předpoklady a další požadavky

None

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

None

Hodnoticí metody a kritéria

Attendance, active participation

Poznámka

None

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů