Mentor Workshop: Documentary 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
311MWDO1 Z 5 4T anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Core creative course, where students gets continuous feedback on their own creative work.

Forma studia

Seminar, regular meetings with mentor

Předpoklady a další požadavky

Continuous development and finalizing tasks given by the tutor or study plan.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Bill Nichols: Introduction to documentary (2010)

Trisha Das: How To Write a Script for Documentary http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/programme_doc_documentary_script.pdf

Hodnoticí metody a kritéria

Attendance, active participation

Poznámka

Usefull links to on-line resources:

http://international.famu.cz/page.php?page=106

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů