Experimental animation 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309FIEX1 Z 3 2T anglicky zimní

Garant předmětu

Matouš SVĚRÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Matouš SVĚRÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posluchače s historií, vývojem a rozvětvení experimentální animace, definovat a osvětlit její nejasný rámec hraničící s více mainstreamovou tvorbou na straně jedné a s volným uměním na straně druhé.
  2. Zasvětit posluchače do světa neomezených možností sebevyjádření skrze médium animace, otevřít jejich mysl novým způsobům vyprávění a zpracování audio-vizuálního média animace skrze praktická cvičení a vzájemné debaty.

Forma studia

Roční studium animace

Předpoklady a další požadavky

Základní znalost animace

Obsah kurzu

Smyslem tohoto předmětu je obeznámit posluchače s barvitým světem experimentální animované tvorby, s jejím vývojem, širokou rozpínavostí a smísením s dalšími médii a s jejím vztahem k volnému umění a poesii. Kurz by také měl inspirovat posluchače k nahlížení na médium animace z jiného, neobvyklého úhlu a naučit je i možnosti pracovat bez formálních či obsahových omezení zažitých a osvědčených filmových postupů. Posluchačům bude na každý druhý týden zadáno krátké zvukové, obrazové či animační cvičení, kde si posluchači procvičí různé způsoby vlastního vnímání obrazu, zvuku, narace atd.

Přednáška spojená s projekcí a následnou debatou, konzultace praktických cvičení

Doporučená nebo povinná literatura

R.Russett, C. Starr: Experimental Animation: Origins of a New Art

H. Smith: The Avantgarde in the American Vernacular

J.W. Goethe: Theory of Colors

L.Sterne: The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman

W.Kandinsky: Concerning the Spiritual in Art

M.Rothko: The Artists Reality: Philosophies of Art

A.Breton: The Surrealist Manifesto

W.C.Williams: Spring and All

E. Bishop: North and South

Hodnoticí metody a kritéria

100% účast, plnění zadaných cvičení

Poznámka

žádné

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů