Filmová a televizní scénografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FTS1 Z 1 12S česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je předat studentům základní informace o praktické scénografii včetně představení oborů a odvětví, které do této oblasti spadají, a specifikovat jejich požadavky, potřeby a možnosti.

Předmět seznámí studenty s možnostmi realizace požadavků z oblasti scénografie v rámci Studia FAMU a práce na společných cvičeních.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

A: Přípravné práce

●Studium scénáře z hlediska filmového scénografa.

●Vyhodnocení nejvhodnějšího řešení výtvarné složky díla v závislosti na rozpočtu a požadavcích scénáře.

●Problematika lokací. Výhody vs. nevýhody.

●Nejvhodnější způsob komunikace mezi jednotlivými departmenty.

●Důležitost vzájemné souhry mezi scénografem, výtvarníkem kostýmů, kameramanem a postprodukcí.

●Výběr spolupracovníků art departmentu, tzn. stavba dekorace, výprava, apod.

●Příprava konečného rozpočtu a možnosti jeho úpravy.

B: Natáčení

●Problematika koordinace jednotlivých složek art departmentu v průběhu natáčení.

●Logistika stavby a likvidace dekorací. Logistika výpravy.

C: Postprodukce

●Možnost digitální úpravy dekorace nebo lokace.

Doporučená nebo povinná literatura

-nastudování doporučených filmů pro společnou analýzu

-vlastní projekty pro praktické konzultace

-sledování kontinuální tvorby výrazných filmových výtvarníků

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou udělení zápočtu je účast a aktivita v hodinách a složení závěrečného testu.

Vyžadována docházka min. 75%.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů