Filmová produkce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305FPR1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu je seznámit studenty s výrobou celovečerního filmu s přihlédnutím k odlišnostem reklamy a televizního seriálu.

Student si osvojí základy filmové produkce včetně základní historie, které budou dále rozvíjeny v navazujících předmětech Filmová produkce 2-5.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

1.literární příprava, právní rámec, průzkum, development, celkové rozdělení výroby filmu, stanovení modelového projektu

2.hlavní profese, navazující štábové profese, technické profese

3.produkční štáb, administrativa při výrobě filmu, rozbor scénáře - změření, scénosled, technické listy, složky

4.přípravné práce - I. a II. etapa

5.herecká problematika, lokace

6.natáčecí plán

7.rozpočet

8.natáčecí období, filmovací den

9.postprodukce

10.triky, VFX, CGI, conforming

11.rozdíly mezi výrobou celovečerního filmu, televizního seriálu a reklamy, promo

12.závěrečný test

Doporučená nebo povinná literatura

KALLISTA, Jaromír. Filmová produkce. In: BREGANT, Michal, ČIHÁK Martin a HEJTMANOVÁ Jitka. Antologie textů k úvodům: pro první ročník bakalářského studia. 2. revidované vydání. Praha: NAMU, 2006, s. 32. Dostupné z:

https://www.famu.cz/media/Texty_k_úvodům_do_oboru_produkce.doc

121/2000 Sb. Autorský zákon

496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na přednáškách minimálně 75%. Absolvování závěrečného písemného testu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů