Nepřímé daně

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305DN zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Michal ŠINDELÁŘ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ŠINDELÁŘ

Obsah

1Opakování nepřímých daní a účetnictví (2 přednášky)

Opakování základního pojmosloví ve vztahu k nepřímým daním

Základní systém daně z přidané hodnoty, systém revers-charge

Základní účetní pojmy

Základní účetní operace

2Daň z přidané hodnoty (4 přednášky)

Specifická určení místa plnění (např. sportovní či kulturní akce)

Intrakomunitární plnění

Vztahy ke třetím zemím

Daňové přiznání

3Ostatní nepřímé daně (2 přednášky)

Spotřební daně

Cla

4Opakování nepřímých daní formou případových studií (4 přednášky)

Výsledky učení

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblasti nepřímých daní. Rozšíření problematiky daně z přidané hodnoty se týká především problematiky intrakomunitárních plnění a vztahu ke třetím zemím. Dále kurz studenty seznámí se základy ostatních nepřímých daní. Na závěr kurzu budou studenti aplikovat nabyté vědomosti v rámci případových studií.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování libovolného základního kurzu daní, na FAMU bakalářského předmětu v prvním a druhém ročníku Daně a účetnictví.

Literatura

•Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

•Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

•Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

•Ostatní literatura zadaná na přednáškách

Hodnoticí metody a kritéria

•Účast a aktivita na přednáškách, domácí úkoly (40 %)

•Ústní a písemná zkouška z teorie a praktických příkladů (60 %)

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
ŠINDELÁŘ M.
19:00–20:35
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 19:00–20:35 Michal ŠINDELÁŘ Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů